Rydym yn gwahodd ein cydweithwyr o bob rhan o Gymru i rannu storïau am lyfrgelloedd, gwaith a bywyd yn ystod cyfnod cyfyngiadau’r argyfwng COVID-19


Rydym yn adeiladu cofnod o’r sector gwybodaeth o dan COVID-19. Rydym eisiau clywed straeon gan bawb ar draws y byd llyfrgell a gwybodaeth – o lyfrgelloedd cyhoeddus a rheolwyr gwybodaeth i lyfrgellwyr ysgol, addysg bellach ac uwch, y GIG, gweithwyr llawrydd a llyfrgelloedd arbenigol. Beth yw eich stori chi?

Rhannu eich stori