Cofrestru

 • How your entries will be attributed.
 • This information will not be shared or visible publicly
 • This information will not be shared or visible publicly
 • This information will not be shared or visible publicly
 •  
 • Canllawiau’r Gymuned

  (Gyda diolch i Gasgliad y Werin Cymru)

  Rydych yn cytuno na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i uwchlwytho, postio, e-bostio na thrawsyrru mewn modd arall Gynnwys:

  • sy’n torri hawliau eiddo deallusol trydydd parti;
  • y gwyddoch ei fod yn anwir neu’n anghywir;
  • sy’n gyfystyr â thor-ymddiriedaeth cyfreithadwy neu sy’n torri hawliau preifatrwydd unrhyw drydydd parti;
  • sy’n anllad neu sy’n difenwi unrhyw berson; sy’n eich cynnwys chi wrth bersonadu unrhyw berson, cydweithfa neu endid heb eu cydsyniad;
  • sy’n datgan yn ffug neu sydd fel arall yn camliwio’ch cysylltiad ag unrhyw berson, cydweithfa neu endid;
  • sy’n trin unrhyw berson, testun neu sefydliad sy’n gysylltiedig â’r Cynnwys mewn modd gwamal, cyffrogarol neu ddiraddiol;
  • neu sy’n torri unrhyw rai o gyfreithiau neu reoliadau Cymru a Lloegr neu sy’n amhriodol mewn modd arall.
 •  
 •  
  Mewngofnodi | Wedi colli cyfrinair