Ynglŷn â’r dudalen

Roeddem newydd ganslo ein cynhadledd flynyddol oherwydd COVID-19 ac roeddem yn ansicr yngylch sut y gallem gefnogi ein haelodau a’r sector llyfrgelloedd a gwybodaeth ledled Cymru yn yr amseroedd anarferol hyn?

Ar yr un pryd, roeddem yn poeni y byddai’r bywyd rhyfedd ac amrywiol yr oeddem i gyd yn ei brofi yn cael ei anghofio’n gyflym ar ôl i fywyd ddychwelyd i fod yn ‘normal’.

Mi wnaethon ni benderfynu gwahodd ein cydweithwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt i ddweud wrthym am eu bywydau ar hyn o bryd – yn ystod COVID-19 – fel y gallwn adeiladu cofnod o lyfrgellyddiaeth o bob cwr o’r wlad. Rydym eisiau clywed straeon gan lyfrgelloedd ysgol, lyfrgelloedd addysg bellach ac addysg uwch, llyfrgellwyr cyhoeddus, rheolwyr gwybodaeth, ymgynghorwyr llyfrgell a gweithwyr llawrydd, ac wrth gwrs, llyfrgellwyr y GIG. Beth mae llyfrgellwyr data a systemau, ac arbenigwyr casgliadau a chofnodion arbennig yn ei wneud? Rydym eisiau clywed gan bobl sy’n gweithio gyda chyhoeddwyr, pobl sy’n gweithio gyda defnyddwyr, a phobl sy’n gweithio gyda rheolwyr sy’n dal y pwrs ariannol.

Hoffem eich gwahodd chi i gyd i gofrestru – dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi’ch hun a’ch sefydliad a dewiswch eich gosodiadau preifatrwydd (rydym yn gwybod na all pawb rannu yn gyhoeddus ond rydym yn dal angen clywed eich straeon ar gyfer y dyfodol). Byddwn yn postio ac yn hyrwyddo pwnc gwahanol bob wythnos am 10 wythnos. Mae croeso i chi ymateb i un, rhai neu’r cyfan o’r pynciau, ar yr adeg hynny, i gyd ar yr un pryd, neu ar ôl i’r argyfwng ddod i ben. Mae pob cyfraniad yn werthfawr, boed yn faith neu’n fach. Byddwn yn cadw’r deunydd yn hygyrch tra bo diddordeb.

Gobeithiwn y bydd pob stori, er efallai’n fach ar ei phen ei hun, yn cyfrannu at ddarlun ehangach y gellir ei ddefnyddio yn y dyfodol i ddysgu ohono. Byddwn yn gweld sut y mae ein proffesiwn yn gweithio wrth gael ei brofi yn y ffordd eithafol hon ac yn ogystal ag wynebu rhai gwirioneddau anodd, efallai y byddwn hefyd yn cael rhywfaint o ysbrydoliaeth…